زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نويسنده :  مهراب صادق نيا چکيده: مسيحيت، ديني برخاسته از سنت ديني يهوديان و استوار بر ايمان يهودي است. اين دين زاييده انتظاري طولاني به شمار مي رود كه همه سختي ها و تنگي ها را به كام بني اسرائيل گوارا كرد و آنان را خوشبين به يك آينده طلايي در دشواري ها صبوري داد. […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

نويسنده :  مهراب صادق نيا

چکيده:

مسيحيت، ديني برخاسته از سنت ديني يهوديان و استوار بر ايمان يهودي است. اين دين زاييده انتظاري طولاني به شمار مي رود كه همه سختي ها و تنگي ها را به كام بني اسرائيل گوارا كرد و آنان را خوشبين به يك آينده طلايي در دشواري ها صبوري داد.

شماري از يهوديان در آغازين سال ظهور عيسي ، او را موعود و مسيحا خواندند و در گذر روزگار، همان جمع اندك، ديني تازه تاسيس كردند كه مسيحيت نام گرفت. البته اين آرمان يهودي بعدها به اصلي ايماني مسيحي بدل شد و توانست مسيحيت را زنده نگه دارد. مسيحيت بر پايه هيمن باور تاريخي است كه قرن هاي متمادي است الاهيات خود را توجيه مي كند و از پيروان خود زيست اخلاقي هم راه با انتظار و مراقبه را درخواست دارد. مسيحيت بر پايه اين باور تاريخي، قرن هاست كه الهيات خود را توجيه مي كند و از پيروان خود، زيست اخلاقي همراه با انتظار و مراقبه را درخواست دارد .