تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

امام مهدی (عج) احیاگر شریعت (۳)

نویسنده :  آیتی نصرت اله
 
چکیده:

نویسنده کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشریه: عرض و نقد که مدعی است شیعیان برای امام مهدی (ع) شانی پیامبرانه قائلند بر این باور است که به اعتقاد شیعیان امام مهدی (عج) که او دین اسلام را نسخ می کند و شریعت جدیدی پی می افکند به او برای ادعای خود به روایات گوناگونی استناد جسته است.

در این بخش از مقاله شش دسته از روایات مورد نظر ایشان که به گمان وی حاوی شش اشکال است نقل و سپس نقد و بررسی می شوند. مهم ترین نقدی که بر این بخش از سخنان او وارد است این است که وی در مقام فهم مقصود روایات راه انصاف نپیموده و به گزینش معنادار پاره ای از روایات و تغافل از سایر روایات مربوط پرداخته است. در حالی که اگر مجموعه روایات در کنار یک دیگر نشانده شوند و با توجه به یک دیگر تفسیر شوند معنایی روشن و بدون ابهام و اشکال خواهند داشت.
 
کلید واژه: امام مهدی (عج)، شبهات، ناصر القفاری، ختم نبوت، سنت جدید، سنت نبوی

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.