نویسنده : دكتر محمد جواد لاريجانى چکیده : در شمارهء اول نشريه وزين حكومت اسلامي مقاله اي بسيار مهم و پرمغز از استاد محترم آيه الله مصباح يزدي ـ دام ظله العالي ـ تحت عنوان “اختيارات ولي فقيه درخارج از مرزها” به طبع رسيده است كه بهانه حقير براي يادداشت فعلي مي باشد. از آن […]

نویسنده : دكتر محمد جواد لاريجانى

چکیده :

در شمارهء اول نشريه وزين حكومت اسلامي مقاله اي بسيار مهم و پرمغز از استاد محترم آيه الله مصباح يزدي ـ دام ظله العالي ـ تحت عنوان “اختيارات ولي فقيه درخارج از مرزها” به طبع رسيده است كه بهانه حقير براي يادداشت فعلي مي باشد. از آن جا كه استاد محترم در مقاله خود مطالب مهمي را به اختصار بيان فرموده اند، مي توان نوشتار حقير را نوعي شرح بر برخي قسمت هاي آن دانست .