اهل سنت عراق بین زائرین اربعین حسینی مواد غذایی توزیع می کند

به گزارش ادیان نیوز، «حازم عدالمنعم» معاون دیوان وقف سنی استان واسط عراق در این باره با اشاره
به اینکه اداره اوقاف سنی واسط از آغاز راهپیمایی میلیونی از این استان
اقدام به پخش مواد غذایی بین زائران کرده است، گفت: این اداره همچنان به
توزیع مواد غذایی در طول مسیر تا مرزهای بابل ادامه می دهد.
عبدالمنعم
خاطرنشان کرد: توزیع مواد غذایی بین زائرین با مشارکت مردم، امامان و خطبای
مساجد و برخی شخصیت های اهل سنت استان واسط صورت می گیرد.
معاون دیوان اوقاف سنی استان واسط عراق افزود: این موضوع پیامی به دشمنان عراق مبنی بر رد تفرقه بین افراد یک دین واحد است.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید