به گزارش ادیان نیوز، فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که این انتحاری قصد داشت با خودروی بمبگذاری شده به زایران امام حسین (ع) حمله کند. در بیانیه فرماندهی عملیات بغداد آمده است که نیروهای تیپ 17 ارتش توانستند این انتحاری را دستگیرکنند. این تروریست قصد داشت خودروی بمبگذاری شده را در مسیر زایران در منطقه […]

به گزارش ادیان نیوز، فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که این انتحاری قصد داشت با خودروی بمبگذاری شده به زایران امام حسین (ع) حمله کند.

در بیانیه فرماندهی عملیات بغداد آمده است که نیروهای تیپ 17 ارتش توانستند این انتحاری را دستگیرکنند.

این تروریست قصد داشت خودروی بمبگذاری شده را در مسیر زایران در منطقه العدوانیه در جنوب بغداد منفجر کند.

منبع : العالم