تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ابعاد جهانى نظریه سیاسى اسلام(۱)

نویسنده : عبدالکریم آل نجف
، مترجم:مصطفی فضایلی


چکیده :

قبل از ورود به بحث تفصیلى درباره ابعاد
جهانى نظریه سیاسى اسلام, لازم است به مقدمه اى در خصوص تصور اسلام از
طبیعت و ماهیت زندگى انسانى بپردازیم. چراکه این تصور قاعده اى اساسى را مى
نمایاند که نظریهء سیاسى و نیز نظریهء اجتماعى اسلام بر آن استوار مى
گردد.

شاید دوست داشته باشید