به گزارش ادیان نیوز، روزنامه “معاریو” پس از گذشت بیش از 100 روز از حملات وحشیانه به غزه، با اذعان به مجروح شدن 1620 نظامی این رژیم در جریان این جنگ تأکید کرد که 500 نفر از آنان دچار نقص عضو شده‌اند. این روزنامه خاطرنشان کرد، صهیونیستها درحالی از زنده بودن این نظامیان مجروح راضی […]

به گزارش ادیان نیوز، روزنامه “معاریو” پس از گذشت بیش از 100 روز از حملات وحشیانه به غزه، با اذعان به مجروح شدن 1620 نظامی این رژیم در جریان این جنگ تأکید کرد که 500 نفر از آنان دچار نقص عضو شده‌اند.
این روزنامه خاطرنشان کرد، صهیونیستها درحالی از زنده بودن این نظامیان مجروح راضی هستند که جراحات این نظامیان همچنان پس از گذشت بیش از 100 روز التیام نیافته، و برخی از آنان هم دیگر نمی توانند راه بروند.
“لیؤور یلین” از نظامیان مجروح و فرزند رئیس شورای شهرکهای اشکول درحالیکه مجبور است از صندلی چرخدار استفاده کند، می گوید: “مهم این است که هنوز سرم روی تنم باقی است”
این نظامی صهیونیست از مسؤولان نظامی رژیم اشغالگر خواست به نظامیانی که در جنگ غزه شرکت کردند، فرصتی بدهند تا بتوانند از دردها و رنجها رهایی یابند؛ زیرا هیچ کس نمی داند که در آن جنگ چه بر سر این نظامیان گذشت.
یکی دیگر از این نظامیان به نام “شاؤول حنونی” که به شدت در جریان حمله به غزه مجروح شده است، تأکید کرد: “نمی توانم به زندگی طبیعی بازگردم، چهره های نظامیان کشته شده هرکجا که بروم من را دنبال می کنند”.
البته در این گزارش اشاره ای نشده است که چه تعداد نظامی رژیم اشغالگر در جریان حمله به غزه به هلاکت رسیده اند.
منبع: العالم