به گزارش ادیان نیوز، سنای امریکا گزارشی از تخلفات سیا پس از حوادث 11 سپتامبر را که به بازداشتهای مخفیانه حدود 100 نفر به اتهام ارتباط با القاعده شکنجه شده بودند، منتشر کرد.این گزارش می افزاید: بازجویی هایی که سی آی ای انجام داده موثر نبوده و خشونتبارتر از آن چیزی بوده که این آژانس […]

به گزارش ادیان نیوز، سنای امریکا گزارشی از تخلفات سیا پس از حوادث 11 سپتامبر را که به بازداشتهای مخفیانه حدود 100 نفر به اتهام ارتباط با القاعده شکنجه شده بودند، منتشر کرد.این گزارش می افزاید: بازجویی هایی که سی آی ای انجام داده موثر نبوده و خشونتبارتر از آن چیزی بوده که این آژانس تاکنون به آن اعتراف کرده است.کمیته اطلاعات مجلس سنای آمریکا اعلام کرده است: این اقدامات به صورت محرمانه در زمان جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا صورت گرفته است.

منبع : فرهنگ نیوز