تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

کاریکاتور

کاریکاتور/ دوست دیروز، دشمن امروز

به گزارش ادیان نیوز، فلسطین و ترکیه تاکنون روابط خوبی با یکدیگر داشتند. حداقل در ظاهر، برخی جنبش های اسلامی فلسطینی، با دولت ترکیه ارتباط خوب و صمیمی ای داشتند. خصوصاً با توجه به حمله پنج سال…