نویسنده : صادق لاريجاني چکیده : در مقدمه مقاله قبل گفتيم كه مدافعانِ سكولاريزم در مجموع دو ديدگاه مختلف اتخاذ كرده اند: سلبى و ايجابى. گاه تلاش مى كنند راه هاى دخالت دين در شئون دنيايى بشر را به نقد كشند, و گاه سعى مى كنند استدلال هاى مستقلّى اقامه كنند كه دين نمى تواند […]

نویسنده : صادق لاريجاني

چکیده :

در مقدمه مقاله قبل گفتيم كه مدافعانِ سكولاريزم در مجموع دو ديدگاه مختلف اتخاذ كرده اند: سلبى و ايجابى.
گاه تلاش مى كنند راه هاى دخالت دين در شئون دنيايى بشر را به نقد كشند, و گاه سعى مى كنند استدلال هاى مستقلّى اقامه كنند كه دين نمى تواند و نبايد در شئون دنيايى بشر دخالت كند. در مقاله قبل تا حدّى ديدگاه سلبيِ سكولاريست ها را بررسى كرديم, و اكنون نوبت به ديدگاه ايجابى مى رسد. البته چنان كه در طى بحث ها روشن خواهد شد, اين دو نظر كاملاً از يكديگر مستقل نيستند. با اين حال, طرح بحث به اين صورت, به برجسته تر شدن دعاوى طرفين و نقد آن ها كمك خواهد كرد.