ادیان نیوز: در تصاویر زیر زنان عضو پلیس پاکستان را مشاهده می‌کنید که در شهر نوشهره واقع در ایالت خیبر‌پختونخوا برای مبارزه با طالبان آموزش می‌بینند. (ایالت خیبر‌پختونخوا با منطقه وزیرستان مقر اصلی طالبان هم مرز می‌باشد.) انتهای پیام منبع: فرهنگ

ادیان نیوز: در تصاویر زیر زنان عضو پلیس پاکستان را مشاهده می‌کنید که در شهر نوشهره واقع در ایالت خیبر‌پختونخوا برای مبارزه با طالبان آموزش می‌بینند. (ایالت خیبر‌پختونخوا با منطقه وزیرستان مقر اصلی طالبان هم مرز می‌باشد.)

انتهای پیام
منبع: فرهنگ