حکم شرعی نماز خواندن با لباس چرمی

به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

اگر با لباس چرمی که از کشورهای غیر اسلامی آمده نماز بخواند ولی شک
داشته باشد که این چرم از جنس پوست حیوانات بوده یا از جنس مواد شیمیایی
است آیا نمازش صحیح است؟

در فرض مذکور نماز خواندن در آن لباس مانعی ندارد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید