به گزارش ادیان نیوز، ویکرام امبالاوانان پزشک هندی با مراجعه به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری گروید. این پزشک هندی که پیش از این پیرو آیین هندو مسلک پیلاری بود گفت: با توجه به تحقیقات و بررسی ها به حقانیت دین مبین اسلام آگاه […]

به گزارش ادیان نیوز، ویکرام امبالاوانان پزشک هندی با مراجعه به دفتر نماینده مقام معظم رهبری در مازندران به دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری گروید.
این پزشک هندی که پیش از این پیرو آیین هندو مسلک پیلاری بود گفت: با توجه به تحقیقات و بررسی ها به حقانیت دین مبین اسلام آگاه شدم و این آگاهی سبب شد تا بدون اجبار و اکراه و با اختیار کامل دین مبین اسلام و مذهب حقه جعفری را انتخاب کنم.
منبع:  رهیافته