به گزارش ادیان نیوز، روزنامه انگلیسی ایندپندنت روز شنبه در مقاله ای به قلم “کاهل مالمو” با اشاره به این موضوع گزارش داد: پس از حمله اخیر به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس، دانش‌آموزان مسلمان در انگلیس هدف زورگویی و حمله قرار می گیرند، و این نگرانی وجود دارد که خصومت ها و حملات […]

به گزارش ادیان نیوز، روزنامه انگلیسی ایندپندنت روز شنبه در مقاله ای به قلم “کاهل مالمو” با
اشاره به این موضوع گزارش داد: پس از حمله اخیر به دفتر نشریه شارلی ابدو
در پاریس، دانش‌آموزان مسلمان در انگلیس هدف زورگویی و حمله قرار می گیرند،
و این نگرانی وجود دارد که خصومت ها و حملات به مدارس مسلمانان در انگلیس
افزایش یابد.

این روزنامه تأکید کرد که دولت انگلیس نیز در برخورد با عوامل حمله، موفق عمل نمی کند.

به نوشته این نشریه در مدرسه “اکسفورد شیر” یکی از دانش آموزان در حالی
که دانش آموز مسلمان را تروریست خطاب می کرد به او حمله کرد و او را مورد
ضرب و شتم قرار داد.

در نتیجه این اقدام، دانش آموز مسلمان به والدینش اعلام کرد که نمی خواهد دیگر به آن مدرسه بازگردد.

منبع : العالم