تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

تحلیلی بر خطبه ۸۰ نهج البلاغه

نویسنده : ف‍اطم‍ه ع‍لایی رح‍م‍ان‍ی    

چکیده :

مقاله حاضر تحلیلی است بر خطبه ۸۰ نهج البلاغه که همواره مورد بحث و مناقشه و بررسی بوده است. در این نوشتار نویسنده با هدف تبیین هویت انسانی – اسلامی زن مسلمان با اشاره به پیوند تنگاتنگ نهج البلاغه با قرآن و وجود مناسبت های تاریخی و بررسی خطابات نهج البلاغه, در بخش اول مناسبت تاریخی خطبه ۸۰ , سند و خطاب آن را مورد واکاوی قرار داده و در ادامه به نقد محتوایی این خطبه و تحلیل نقصان ایمان, نقصان عقل و نقصان بهره زن و مسائلی نظیر ارث, شهادت و… پرداخته است و جهت روشنی بحث دیدگاه کلی صاحب نظران پیرامون خطبه ۸۰ را بیان داشته و در پایان نتیجه می گیرد که پاره ای از فرازهای خطبه مخالف با قرآن, عقل بوده و دارای عدم سازگاری درونی و فقدان سند معتبر می باشد.

کلید واژه : حضرت علی(ع) ،ارث زن ،خطبه ۸۰ نهج البلاغه ،نقصان ایمان ،نقصان عقل

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.