الگوى تربیتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله)

نویسنده : ابوالفضل روحى

چکیده :

بشر در رفتار فردى و اجتماعى خود، همیشه از الگوهایى پیروى مى کند. این الگوها گاه به دلیل برخوردارى از ویژگى هایى ارزنده مى توانند راهنماى خوبى فراروى زندگى انسان ها باشند. اما در این میان، گاهى برخى افراد به دلیل اشتباه در الگوبردارى، دچار انحرافات و کج روى در زندگى مى شوند. با بررسى ابعاد گوناگون زندگى پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) و با توجه به کمال، جامعیت و جهان شمولى دین اسلام، مى توان ادعا کرد: اگر کسانى در زندگى خود به دنبال الگویى مطمئن باشند، نمى توانند الگویى مناسب تر از پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) براى زندگى خود بیابند. این الگو مى تواند ما را براى دست یابى به حیات طیّبه در رفتارهاى فردى و اجتماعى رهنمون شود و الگوى تربیتى بى بدیلى به شمار آید. این نوشتار تلاش کرده است ـ هرچند به اختصار ـ با استفاده از منابع اصیل اسلامى، شیوه تربیتى پیامبر اعظم(صلى الله علیه وآله) را ارائه دهد.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.