ادیان نیوز: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی را بی شک می توان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ به شمار آورد. حرکتی مردمی که برای برپایی احکام دینی و رسیدن انسانها به کمال و سربلندی در سایه عمل به فرامین اسلامی صورت گرفت. در این میان رویکرد و مواجهه افراد و شخصیت های […]

ادیان نیوز: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی را بی شک می توان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ به شمار آورد. حرکتی مردمی که برای برپایی احکام دینی و رسیدن انسانها به کمال و سربلندی در سایه عمل به فرامین اسلامی صورت گرفت.
در این میان رویکرد و مواجهه افراد و شخصیت های جهانی در قبال انقلاب اسلامی نیاز به تحلیل و بررسی ویژه ای دارد. ارزیابی رویکرد واتیکان و شخص پاپ در قبال انقلاب  اسلامی ایران برخوردی غیر قابل قبول از بزرگان دین مسیحیت را نشان می دهد.
در حقیقت اگر چه مسیحیان همواره از صلح و مهربانی سخن می گویند اما متاسفانه قرن هاست که با طلوع خورشید اسلام ما شاهد موضع گیری های منفی بسیاری از سران تبشیری مسیحیت در قبال اسلام می باشم. موضعگیری هایی که بی تردید ترس از آشنایی جامعه مسیحی با حقایق ناب اسلامی یکی از مهمترین علل آن محسوب می شود.
شاید مهمترین ارزیابی رویکرد واتیکان و شخص پاپ در قبال انقلاب اسلامی ایران، توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی صورت گرفته و ایشان بارها و بارها به این مساله اشاره داشته اند. برای نمونه ایشان در پیام خود به پاپ و در جواب خواسته های وی برای آزادی جاسوسان  غربی که در ماجرای لانه جاسوسی دستگیر شده بودند و نیز در خواست پاپ برای مدارس مسیحیان در ایران  به نکات قابل تاملی اشاره نموده اند.
آنچه مشخص است امام خمینی در این پیام به بی تفاوتی پاپ در قبال کشتار انسان ها و مسلمانان توسط رژیم سفاک شاهنشاهی در ایران اعتراض نموده و در ارزیابی خود از درخواست های مورد اشاره پاپ به سکوت ایشان در این زمینه اعتراض می نمایند. ایشان در پیام خود فرمودند: “باید این مطلب را برای آقای پاپ به وسیلۀ شما پیام بدهم که شما آیا از اوضاع این امریکا و این اشخاصی که خودشان را منتسب کرده‏اند به مسیحیت بی‏اطلاع هستید، یا اینکه مطلع هستید و بدون اینکه توجهی به آن بکنید از آن می‏گذرید؟ آیا شما مطلع هستید که ما پنجاه سال در تحت سلطۀ انگلیس و امریکا تمام هستی‏مان به باد رفت؟ شما توجه دارید به اینکه کشور ما در تحت سلطه‏ای که توسط رضاخان، انگلیسها به ما تحمیل کردند، و توسط محمدرضا که انگلیسها و امریکایی‏ها و شوروی‏ها به ما تحمیل کردند، اینها چه کردند با مملکت ما، با کشور ما؟ شما آیا داد مظلومها را هیچ وقت بنایتان هست که گوش کنید؟ یا همان فریاد ظالمها را به آن ترتیب اثر می‏دهید؟ شما می‏دانید که با این جوانهای ما، با این دخترها و پسرهای دانشجوی ما الآن امریکا چه می‏کند، و پلیس امریکا با آنها چه کرده است؟ می‏دانید که خائنهایی که می‏خواستند در امریکا بر ضد کشور مظلوم ما میتینگ بدهند و تظاهر کنند، پلیس امریکا حمایت از آنها کرد و آنها کارهای خودشان را کردند، و وقتی دانشجویان مسلمان ما می‏خواستند آنها هم یک تظاهری بکنند و مظلومیت ملت ما را برسانند، پلیس امریکا چه کرد با آنها؟ آیا آقای پاپ می‏دانند که الآن جوانهای ما در غل و زنجیر با دنده‏های شکسته، بعضی در حال بیهوشی هستند و دخترهای جوان ما در حبس، در غل و زنجیر هستند و بعضی در حال بیهوشی؟ ایشان این مسائل را اصلاً توجه به آن دارند؟ توجه به این دارند که حضرت مسیح ـ علیه‏السلام ـ با بشر چه جور بود، و شما که مدعی نیابت از او هستید توجه به این مسائل هیچ نمی‏کنید؟ کاش یک پیکی هم برای کارتر ایشان می‏فرستادند. کاش شما را می‏فرستادند با یک نامه‏ای پیش کارتر که با این جوانهایی که می‏خواهند احقاق حق بکنند، می‏خواهند مظلومیت ملت ما را اظهار کنند، آنها را گرفته‏اند و از حبسی به حبس دیگر می‏برند و دست و پای آنها را غل زده‏اند، زنجیر زده‏اند ودنده‏های آنها را شکسته‏اند با چکمه، و الآن هم آنها در زیر زنجیر آنها و در زیر چکمۀ دژخیمان کارتر و امریکا از بین دارند می‏روند. من چطور جواب ملت را بدهم که ملت ما اگر بگویند که این روحانیت مسیح در خدمت ابرقدرتهاست، ما چطور جواب آنها را بدهیم؟ من متأسفم که نمی‏توانم جواب اینها را بدهم؛ برای اینکه اگر من بخواهم دفاع کنم از روحانیت مسیح، علایمی که در کار است، شواهدی که در کار است، ملت ما برای ما آن شواهد را به رخ ما می‏کشند. چرا باید ایشان در این مدت طولانی که ما در زیر رنج بودیم، و جوانهای ما را در خیابانهای ایران می‏کشتند، و خون آنها را روی اسفالتها جاری می‏کردند، ایشان یک کلمه سفارش اینها را نکند؟ این تبعیض را چرا ایشان قائل هستند؟ مگر حضرت مسیح تعلیماتش تعلیمات تبعیضی است؟ مگر حضرت مسیح با یک طایفه خوبند و آن ثروتمندان، و با طایفۀ دیگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصی که بیچاره و فقیر هستند که شما دارید این کار را می‏کنید؟”
امام خمینی در پیام خود به عدم مبارزه با ظلم و استبداد توسط واتیکان و پاپ اشاره نموده وهم سویی آنان با نظام سلطه را تقبیح می کنند: “چرا گوشمان نمی‏شنود یکوقت از آقای پاپ که طرفداری مظلومینی که مال ایران هست، یا افرادی که در خود مملکت امریکا هست و تحت ظلم و شکنجه هستند، یک بازخواستی نمی‏کند؟ شما از قول من به ایشان سلام برسانید و بگویید که این رویه را طرد بکنید. شما طرفدار مظلوم باشید. شما طرفدار باشید از اشخاصی که چپاول شده‏اند، مظلومند، زیر چکمه هستند. شما از این جوانها و دخترها و پسرهای ما که الآن در زیر چکمۀ دژخیمان امریکا هستند طرفداری کنید. به این اشخاصی که اظهار تبعیت از شما می‏کنند دستور بدهید که اینها را رها کنند. ما نمی‏توانیم دیگر زیر بار امریکا برویم.”
پس آنچه مشخص است در اندیشه امام خمینی پاپ در قبال انقلاب اسلامی ایران و کشتار وحشیانه مظلومان توسط رزیم شاهنشاهی به وظیفه خود در حمایت از مظلوم و ایستادن در برابر طالم عمل ننمود./سید رضا موسوی
منبع: فرقه نیوز