مقامات اهل‌بیت در قرآن و روایات

نویسنده : سیدمحمد مرتضوی

چکیده :

امت اسلامی در مصداق «اهل‌بیت» اختلاف‌ دارند و دو گروه عمده اسلامی (شیعه و اهل‌سنت) درباره جایگاه آنان نزد خداوند و نقش آنان در نظام آفرینش، دو نگاه مهم دارند: نگاه افراطی، آنان را فوق‌بشر تصور می‌کند و صفات خدایی برای آنان در نظر می‌گیرد و نگاه تفریطی آنان را در حد مسلمان عادی می‌داند و گاهی تکفیر هم می‌کند.
با بررسی متون حدیثی دو گروه، می‌توان حدّ وسط این افراط و تفریط را اثبات کرد که عبارت است از «پذیرش بندگی آنان در برابر خداوند، با وجود برخورداری از مقاماتی مانند خلافت، ولایت، امامت و عصمت»؛ با این توجیه که مستندات دینی اثبات می‌کند این مقامات اعطایی از سوی خداوند هستند؛ نه ذاتی آنان.
باتوجه به بررسی متون دینی، این مقامات متناسب با نیازهای مردم طراحی و جعل شده است. این مقاله نمونه‌ای از مقامات حقیقی آنان را ـ براساس روایات دو گروه ـ بررسی و مستندات، فلسفه جعل و مصداق آنها را از روایات دو فرقه ارائه می‌کند.

کلید واژه : اهل‌بیت ، مقام خلافت، مقام امامت، مقام عصمت.

شاید دوست داشته باشید