ادیـان نیوز : داعش مهره‌ای در دستان آمریکا و اسرائیل عاملان اصلی تروریسم غرق در دریای خون منبع : ابنا

ادیـان نیوز :

داعش مهره‌ای در دستان آمریکا و اسرائیل
داعش مهره‌ای در دستان آمریکا و اسرائیل

عاملان اصلی تروریسم غرق در دریای خون
عاملان اصلی تروریسم غرق در دریای خون

منبع : ابنا