تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحلیلی بر طرح اقتصادی شورای پاپی عدالت و صلح در اصلاحات کلان اقتصادی در جهان

نویسنده: محمدجواد توکلی

چکیده :
شورای پاپی عدالت و صلح واتیکان در اوایل سال ۲۰۱۱ با صدور بیانیه تحلیلی در زمینه بحران مالی سال ۲۰۰۸، راهبردهایی را برای حل بحران‌های اقتصادی از منظر اقتصاد مسیحیت ارائه داد. تحلیل این بیانیه از آن جهت مهم است که می‌تواند زمینه تعامل میان مکاتب توحیدی را برای رفع مشکلات اقتصادی جهان فراهم آورد. این مقاله، درصدد تحلیل بیانیه با توجه به ریشه‌های آن در رویکرد اقتصاد مسیحی و همچنین دستاوردهای نظری و عملی بانکداری اسلامی است.
یافته‌های این پژوهش، که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که هرچند بیانیه مزبور از نقاط قوتی چون توجه به ریشه‌های اخلاقی بحران‌های اقتصادی برخوردار است، از نقایصی چون عدم ارائه تحلیل راهبردی از ریشه‌های اصلی بحران‌های مالی همچون رسوخ ساختار ناعادلانه ربوی و گسترش سفته‌بازی قمارگونه در بسیاری از بخش پولی و مالی جهان رنج می‌برد. به نظر می‌رسد، که برای حل ریشه‌ای بحران، باید از تجربیات بانکداری اسلامی در طراحی و اجرای نظام مشارکت در سود و زیان استفاده نمود.
در نگرش اسلامی، شکل‌دهی و مدیریت نظام اقتصادی و مالی جهان، با توجه به نقش سه نهاد بازار، دولت و اخلاق و همچنین شکل‌گیری نهاد‌های بین‌المللی پشتیبان و نظارتی، می‌تواند زمینه بروز بسیاری از بحران‌های اقتصادی را از بین ببرد.

کلیدواژه‌: طرح شورای پاپی صلح و عدالت، بانکداری اسلامی، بحران مالی ۲۰۰۸.

شاید دوست داشته باشید