تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

“Badoo” شبکه ای با ارزش میلیارد پوندی و بنا شده بر پایه ی سکس

ادیـان نیوز :

شاید دوست داشته باشید