تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اخلاق رسانه، مقایسه منشورات جهانی با دستورهای اسلامی

نویسنده : غلامحسین گرامی

چکیده :
با توجه به گستردگی نقش رسانه‌های جمعی در جهان معاصر و کارکرد ویژه آنها در شکل‌دهی افکار عمومی و نیز با توجه به وجود زمینه‌های مناسب برای انحرافات اخلاقی فعالان این عرصه، اهتمام به رعایت ارزش‌های اخلاقی در این حوزه ضرورت بیشتری یافته‌است. در غرب، منشورات اخلاقی متعددی در قرن بیستم درباره حرفه خبررسانی از سوی موسسات و مراکز بزرگ مرتبط تنظیم و ارائه شده است.
در اسلام نیز توجه ویژه‌ای به مسئله خبررسانی شده‌است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از منشورات جهانی اخلاق رسانه و مقایسه آن با دستورات اخلاقی اسلام برتری‌های اخلاق اسلامی در این زمینه تبیین شده است.

کلیدواژه: رسانه، اخلاق‌رسانه، اخلاق‌حرفه‌ای، منشورات جهانی، اخلاق‌اسلامی خبررسانی.

شاید دوست داشته باشید