ادیـان نیوز : عقل گمشده داعش، این واقعا غیر قابل معالجه است عده‌ای معتقدند داعش کپی از آثار باستانی عراق را نابود کرده و اصل آن‌ها را به منظور خرید اسلحه به کشور‌های غربی فروخته است. کاریکاتوری با موضوع تخریب آثار باستانی عراق توسط داعش منبع : ابنا

ادیـان نیوز :

عقل گمشده داعش
عقل گمشده داعش، این واقعا غیر قابل معالجه است

داعش و آثار باستانی عراق
عده‌ای معتقدند داعش کپی از آثار باستانی عراق را نابود کرده و اصل آن‌ها را به منظور خرید اسلحه به کشور‌های غربی فروخته است.

داعش و آثار باستانی عراق
کاریکاتوری با موضوع تخریب آثار باستانی عراق توسط داعش

منبع : ابنا