خواب و استراحت در سیره نبوی(صلی الله علیه وآله)

نویسنده : محمّدرضا جبّاری

چکیده :
خواب و استراحت از بخش های اجتناب ناپذیر حیات هر موجود زنده است. بدین لحاظ، برای ما انسان ها شناخت چگونگی و آداب مربوط به خواب و استراحت بندگان برگزیده الهی، جالب، جذّاب و درس آموز است. درباره چگونگی و آداب خواب و استراحت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)روایات متعدد و متنوعی از طریق اهلبیت(علیهم السلام) و غیر آنان نقل شده است. این روایات را می توان در شش محور دسته بندی کرد:
زمان، مقدار، مکان، چگونگی خواب و استراحت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) و حالات قبل و بعد از آن. توجه بیش از پیش به سیره حضرات معصومان(علیهم السلام) در زندگی فردی و اجتماعی ایشان، که حاوی نکات بسیار آموزنده و تربیتی است، همواره برای رهپویان و انسان های تشنه و شیفته کمال و سعادت، جذّاب و پر رمز و راز بوده است. باشد که از این خوان تحفه ای برگیریم.

کلیدواژه: خواب و استراحت، زمان خواب و استراحت، چگونگی خواب و استراحت، مسواک، تلاوت قرآن، وضو.

شاید دوست داشته باشید