به گزارش ادیان نیوز، به نقل از پایگاه خبری نباء، سازمان عفو بین المل در گزارش خود با اشاره به استفاده برخی از کشورها از اعدام در سال 2014، بیان کرد: این کشور اعدام را برای برخورد با تهدیدهای حقیقی و تهدیدهایی که گمان می کنند برای امنیت دولت ضرر داشته باشد ، مورد استفاده […]

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از پایگاه خبری نباء، سازمان عفو بین المل در گزارش خود با اشاره به
استفاده برخی از کشورها از اعدام در سال 2014، بیان کرد: این کشور اعدام
را برای برخورد با تهدیدهای حقیقی و تهدیدهایی که گمان می کنند برای امنیت
دولت ضرر داشته باشد ، مورد استفاده قرار می دادند.

مسوولین دولتی
عربستان سعودی، شیخ النمر را به اتهام های چندی همچون گسترش فرقه گرایی و
عدم اطاعت از ولی امر محاکمه کرد و در سال گذشته ایشان را به اعدام محکوم
نمود که پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر است.

آل سعود ؛ شیخ
النمر را در هشتم ماه جولای سال 2012 بعد از شلیک کردن و اصابت 4 گلوله به
پای ایشان بازداشت کردند.، در حالی که یکی از گلوله ها  بعد از گذشت نزدیک
به سه سال تا این امروز از پای ایشان خارج نشده است.
منبع : شفقنا