زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، به نقل از پایگاه خبری نباء، سازمان عفو بین المل در گزارش خود با اشاره به استفاده برخی از کشورها از اعدام در سال 2014، بیان کرد: این کشور اعدام را برای برخورد با تهدیدهای حقیقی و تهدیدهایی که گمان می کنند برای امنیت دولت ضرر داشته باشد ، مورد استفاده […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از پایگاه خبری نباء، سازمان عفو بین المل در گزارش خود با اشاره به
استفاده برخی از کشورها از اعدام در سال 2014، بیان کرد: این کشور اعدام
را برای برخورد با تهدیدهای حقیقی و تهدیدهایی که گمان می کنند برای امنیت
دولت ضرر داشته باشد ، مورد استفاده قرار می دادند.

مسوولین دولتی
عربستان سعودی، شیخ النمر را به اتهام های چندی همچون گسترش فرقه گرایی و
عدم اطاعت از ولی امر محاکمه کرد و در سال گذشته ایشان را به اعدام محکوم
نمود که پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدید نظر است.

آل سعود ؛ شیخ
النمر را در هشتم ماه جولای سال 2012 بعد از شلیک کردن و اصابت 4 گلوله به
پای ایشان بازداشت کردند.، در حالی که یکی از گلوله ها  بعد از گذشت نزدیک
به سه سال تا این امروز از پای ایشان خارج نشده است.
منبع : شفقنا