زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه نویسنده: حميد کريمي چکيده: يکي از مباحث کلامي، مسئله «جهاني بودن شرايع پيامبران بزرگ» است. پيامبران اولواالعزم براساس نظر مشهور و صحيح عبارتند از حضرت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد(ص). دو ديدگاه درباره جهاني بودن ذکر کرده‌ايم: 1. مأمور بودن به ابلاغ پيام به همه عالم؛ 2. لزوم دعوت ديگران در صورت ملاقات. همچنین […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
نویسنده: حميد کريمي
چکيده:
يکي از مباحث کلامي، مسئله «جهاني بودن شرايع پيامبران بزرگ» است. پيامبران اولواالعزم براساس نظر مشهور و صحيح عبارتند از حضرت نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد(ص). دو ديدگاه درباره جهاني بودن ذکر کرده‌ايم:
1. مأمور بودن به ابلاغ پيام به همه عالم؛
2. لزوم دعوت ديگران در صورت ملاقات.
همچنین آيات قرآن درباره رسالت حضرت موسي و عيسي(ع)دسته‌بندي شده، سپس براساس شواهد متعدد قرآنی، روايی و عهدين، جهاني بودن به معناي اول تقويت شده است که البته در آن صورت، معناي دوم نيز قطعي خواهد بود.
كليد واژه: جهاني بودن، اولواالعزم، شريعت موسي(ع)، شريعت عيسي.