مسئله «معاد و علوم جدید»؛ تبیین زندگی پس از مرگ

نویسنده: یحیی ‌کبیر
چکیده:
لیندا بدم اشکالاتی را به امکان معاد وارد کرده است. او می‌گوید اشتراک اتم‌ها در بدن‌های مختلف و عدم ثبات بدن در طول حیات یک انسان، حاکی از آن است که معاد با بدن دنیایی صورت نخواهد گرفت. او معتقد است حتی در نظر گرفتن وجود روحی مجرد نیز نمی‌تواند وسیله مناسبی برای حل مشکل تشخص انسان دنیوی و اخروی باشد.
در این مقاله با توضیح معنای سوژه‌ای که در تعریف روح به‌کار می‌رود، اشکال بدم روشن می‌شود. همچنین با استفاده از روایات معصومین و نظر متکلمین اسلامی، مشکل این‌همانی بدن دنیوی و اخروی برطرف شده، اثبات می‌شود اعتقاد به معاد به هیچ وجه با عقل و علم ناسازگار نیست.
کلید واژه‌: امکان معاد، بدن دنیوی، بدن اخروی، دوگانه انگاری، این‌همانی.
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.