زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، در فیلم منتشر شده از این حادثه، مردی که گفته می شود از افراد مقیم عربستان است، به یک زن سعودی توهین کرده و به شدت او را سیلی زد؛ و آن زن از شدت ضربه مقابل رهگذران نقش بر زمین شد. “احمد بن سعد القرنی” مبلغ سعودی، با تأیید اقدام […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، در فیلم منتشر شده از این حادثه، مردی که گفته می شود از افراد مقیم
عربستان است، به یک زن سعودی توهین کرده و به شدت او را سیلی زد؛ و آن زن
از شدت ضربه مقابل رهگذران نقش بر زمین شد.

“احمد بن سعد القرنی” مبلغ
سعودی، با تأیید اقدام آن مرد در صفحه تویتر خود اعلام کرد، زنی که بدون
محرم از خانه بیرون می رود، باید چنین بلایی به سرش بیاید.

روزنامه السفیر تأکید کرد که این حادثه در بازار “المحمل” در جده اتفاق افتاد.

منبع : العالم