زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، این تحقیق نشان می دهد که دین اسلام از نظر رشد از همه ادیان الهی دیگر پیشی گرفته و انتظار می رود در دهه های آتی تعداد بیشتری از مردم جهان را به سوی خود جلب نماید. این تحقیق همچنین مشخص می کند که مسلمانان دو برابر پیروان هر دین دیگری […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، این تحقیق نشان می دهد که دین اسلام از نظر رشد از همه ادیان الهی دیگر
پیشی گرفته و انتظار می رود در دهه های آتی تعداد بیشتری از مردم جهان را
به سوی خود جلب نماید. این تحقیق همچنین مشخص می کند که مسلمانان دو برابر
پیروان هر دین دیگری بین سالهای 2010 تا 2050 رشد داشته و خواهند داشت تا
اینکه در نیمه دوم قرن حاضر تعداد مسلمین در سرتاسر جهان از مسیحیان جلو
خواهد زد و اسلام بعنوان دین غالب در جهان شناخته خواهد شد.

درحالی که متوسط رشد جمعیت در کشورهای جهان در دهه های آینده تنها 35
درصد خواهد بود میزان رشد جمعیت در میان مسلمانان جهان بیش از 73 درصد
خواهد بود؛ این بدان معنی است که جمعیت مسلمین از 6/ 1 میلیارد نفر در سال
2010 به 8 میلیارد نفر در سال 2050 خواهد رسید. پنج سال پیش مسلمانان 2/23
درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دادند اما چهاردهه بعد این رقم به 7/ 29
درصد خواهد رسید. این یعنی از هر ده نفر انسانی که روی کره خاکی زندگی می
کند سه نفر مسلمان خواهد بود.

تا سال 2050 تعداد مسلمین با مسیحیان تقریباً یکی خواهد شد؛ البته باز
مسیحیان کمی (34 درصد) بیشتر خواهند بود اما پس از آن مسلمانان بر مسیحیت
چیره خواهند شد.

حالا علت این غلبه جمعیتی چیست؟ یک دلیل بسیار ساده بر این مدعا این است
که خانواده های مسلمان بیش از هر دین دیگری علاقمند به فرزندآوری هستند.
هر زن مسلمان 1/ 3 فرزند به دنیا می آورد اما هر زن مسیحی 7/ 2 فرزند و
مادران در بقیه ادیان نیز 3/ 2 فرزند به دنیا می آورند.

نکته دیگر این است که مسلمانان جوانترین جمعیت را در میان همسایگان خود
دارند. در سال 2010 متوسط سن هر مسلمان 23 سال بوده است. این یعنی هفت سال
جوانتر از سن پیروان بقیه ادیان(30 سال). جوانی و سلامت به همراه نرخ
فرزندآوری علت اصلی رشد اسلام و مسلمانان خواهد بود.

فعالیت مخالفان سوریه زیر نظر 13 سازمان جاسوسی

بیش از یک سوم مسلمانان جهان در شمال آفریقا و خاورمیانه زندگی می کنند و
این منطقه شاهد بیشترین زادوولد و رشد در میان جمعیت های گوناگون است.
تنها آمریکایی لاتین و حوزه دریای کاراییب است که مسلمانان در آن رشد زیادی
نخواهند داشت که البته این موضوعی طبیعی است چون ازدیرباز مسلمانان در این
مناطق بسیار کم بوده اند. در نقاط دیگر دنیا اما وضعیت اینگونه نیست.
مثلاً در هندوستان سرعت رشد مسلمانان بیشتر از زادآوری هندوها است. در
نیجریه نیز تا سال 2050 تعداد مسلمین با 58 درصد کل جمعیت از مسیحیان بیشتر
خواهد شد.

منبع : شفقنا