سنت‌های تاریخی و اجتماعی از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم

نویسندگان: سید حسین فلاح زاده؛ زهره باقریان

چکیده:
خداوند در حیات فردی و اجتماعی انسان، سنت‌های گوناگونی دارد و برای امور مختلف، ضابطه و قانون ویژه‌ای قرار داده است و روش خاصی را اعمال می‌کند. کارهای او در آفرینش و تدابیرش در امور عالم
بیهوده و بی‌حساب نیست. سنت و روش او در خلق و تدبیر اجتماع بر اساس قانون و اسبابی ویژه است.
شؤون گوناگون زندگی اجتماعی انسان، شکل‌های گوناگون حکومت، معیشت، آداب و رسوم، روابط متغیر، جنگ، صلح، خوشبختی و بدبختی در ابعاد مختلف زندگی بشر، بر قوانین ثابت و روش‌های تغییر
ناپذیر الهی استوار است. پژوهش حاضر، روایت‌های نبوی ناظر به جامعه، تاریخ، سنت‌ها و قوانین اجتماعی ـ تاریخی را بررسی می‌کند تا نشان دهد سنت‌های مختلفی مانند سنت تغییر احوال جهان
،هلاکت جوامع و عوامل متعدد آن، ‌ارسال رسل، استدراج، ابتلا، امهال و مجازات در کلام پیامبر۶بازتاب یافته است.

کلیدواژه: پیامبر صلی الله علیه واله وسلم؛ قانون‌مندی؛ سنت‌های تاریخی؛ سنت‌های اجتماعی‌؛ اصالت فرد؛ اصالت جامعه

شاید دوست داشته باشید