به گزارش ادیان نیوز، نیروهای مقاومت لبنان با پیشروی در منطقه قلمون سوریه، موفق شدند کنترل ارتفاعات القبع و النقار در شمال جرود نحله از سلسله کوههای شرق لبنان را در دست گیرند. مبارزان حزب الله همچنین با منهدم کردن یک خوردوی جبهه النصره، دهها نفر از افراد مسلح این گروه را به هلاکت رسانده […]

به گزارش ادیان نیوز، نیروهای مقاومت لبنان با پیشروی در منطقه قلمون سوریه، موفق شدند کنترل
ارتفاعات القبع و النقار در شمال جرود نحله از سلسله کوههای شرق لبنان را
در دست گیرند. مبارزان حزب الله همچنین با منهدم کردن یک خوردوی جبهه
النصره، دهها نفر از افراد مسلح این گروه را به هلاکت رسانده یا زخمی
کردند.

منبع : ابنا