به گزارش ادیان نیوز، جیسون سیاس، مرد 36 ساله استرالیایی گفت: با قطار از محل کار به سمت خانه خود می‌رفتم که دیدم یکی از مهاجمان به روسری یکی از بانوان محجبه اشاره کرد و گفت: «تو نباید این “آشغال” را اینجا در استرالیا سر کنی». هنگامیکه قطار از ایستگاه ملبورن حرکت کرد، یکی از […]

به گزارش ادیان نیوز، جیسون سیاس، مرد 36 ساله استرالیایی گفت: با قطار از محل کار به سمت خانه
خود می‌رفتم که دیدم یکی از مهاجمان به روسری یکی از بانوان محجبه اشاره
کرد و گفت: «تو نباید این “آشغال” را اینجا در استرالیا سر کنی».

هنگامیکه قطار از ایستگاه ملبورن حرکت کرد، یکی از سه زن مسلمان در جای خالی کنار این دو مرد نشسته بود.

زن
مسلمان پس از آنکه به خودش و حجابش از سوی آن‌ها توهین شد، از آن‌ها پرسید
که مشکلشان چیست و در این میان یکی دیگر از آن‌ها شروع کرد به زبان عربی
فضا را آرام کردن که آن دو نفر پس از شنیدن زبان عربی، دوباره توهین کردند.

در این هنگام جیسون به آرامی آن دو نفر را دعوت به سکوت کرد اما یکی از آن‌ها بلند شد و به او حمله کرد.

سه زن مسلمان هنگامیکه می‌خواستند از قطار خارج شوند باز هم با فریادهای توهین‌آمیز آن‌ها بدرقه شدند.

جیسون
نیز به همراه دو شاهد که یکی از آن‌ها از صحنه فیلم گرفته و پلیس را خبر
کرده بود، از قطار پیاده شدند تا با مراجعه به پلیس شکایتی را علیه آن‌ها
ترتیب دهند.

جیسون که در اثر این حادثه دچار کبودی و تورم شده از دخالت خود برای کمک به بانوان مظلوم احساس پشیمانی نمی‌کند.

وی می‌گوید: هیچ کس حق ندارد با دیگران، صرف‌نظر از نژاد و جنیسیت و دینشان، اینگونه رفتار کند.
منبع : ایکنا