تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تحولات و نقش دارالندوه از تأسیس تا ویرانی

نویسندگان: معصومه دهقان / اصغر محمودآبادی

چکیده:
برجسته‌ترین اقدام قصی‌‌بن کلاب (جد چهارم پیامبر(ص)) تأسیس انجمن تصمیم‌گیری و تبادل نظر رؤسای تیره‌های قبیله بزرگ قریش در مکه بود. این انجمن که به دارالندوه شهرت داشت، مجلسی برای مشاوره اشراف و بزرگان قبیله قریش در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی بود. بر پا شدن چنین مجلسی در شهر مکه که اهمیت خود را از وجود کعبه و استقرار بر سر راه کاروان‌های تجاری یمن و شام کسب کرده بود، بسیار مهم است.
در این پژوهش، سابقه تأسیس دارالندوه، حدود صلاحیت و اختیار آن، نقش قصی در تأسیس و تداوم آن و نیز ستیز اعضای این مجلس با اسلام بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌: دارالندوه، قصی‌‌بن کلاب، مکه، قریش، مجلس مشورتی اسلام.

شاید دوست داشته باشید