خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

بررسی کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)

نویسندگان: علیرضا صدرا و مسلم کرم‌زادی

چکیده:
 اساساً فلسفه سیاست به‌معنای راهبری و مدیریت عمومی؛ اعم از ساماندهی و راهبرد عمومی، کاهش‌دادن و رفع نارسایی‌ها و ناسازواریی‌ها و ایجاد و افزایش کارآیی نیروها و کارآمدی نهادهای نظام سیاسی و اجتماعی، شامل بهره‌وری و اثربخشی می‌باشد که مغفول واقع شده است. امروزه بحث کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می‌باشد و در عرصه کارآمدی حکومت تحت عنوان کارآمدی سیاسی به کار می‌رود و تحقق مهم‌ترین کارویژه‌های حکومت با آن سنجیده می‌شود.
ولی کارآمدی به‌معنای بازدهی، رضایت، خدمت و … ؛ یعنی رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده، بسته به اهدافی که مورد نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی۱، به‌عنوان معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به توضیح و تحلیل «کارآمدی سیاسی» و ارتباط  آن با دیگر مفاهیم سیاسی پرداخته، سپس کارآمدی سیاسی و راه های تحقق آن در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلیدواژه: کارآمدی، کارآیی، کارآمدی سیاسی، مشروعیت

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.