تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

بررسی و نقد انگاره ارتداد، در مسیحیت کاتولیک

نویسندگان: عظیم امیری، محمدحسین طاهری

چکیده:

دین، تکیه‌گاه بسیاری از مردم دنیا و امری فطری، عمیق و ریشه‌دار است. شناخت آموزه‌ها و جهان‌بینی ادیان، از طریق منابع آنها راهی برای کم‌کردن فاصله میان پیروان ادیان است. ورود و خروج یا تشرف و ارتداد، از مباحث مهم ادیان می‌باشد.    
ارتداد در کاتولیک رد کامل ایمان مسیحی، توسط کسی است که قبلاً تعمید یافته است. ماهیت ارتداد در مقایسه با بدعت و شقاق وضوح بیشتری می‌یابد. انگاره ارتداد در منابع دینی و قانونی مسیحیت کاتولیک آمده و در سیر تاریخی خود در دوره‌های مختلف حکم یکسانی داشته؛ اما به‌واسطه نوع رابطه کلیسا با حاکمان و میزان دلبستگی حاکمان به دین در اجرا متفاوت بوده است. عقلانی نبودن آموزه‌های اصلی مسیحیت، کم‌رنگ‌شدن عقاید، افراط در مجازات و نحوه برخورد با ظالم، به عنوان عوامل تاثیرگذار در ارتداد بیان گردیده است.
این تحقیق به‌روش کتابخانه‌ای و با رویکرد نقلی و تاریخی در صدد آشنایی، بررسی و نقد انگاره ارتداد در مسیحیت کاتولیک می‌باشد.

کلیدواژه‌:
ارتداد، مرتد، بدعت، نودینی، تکفیر، کاتولیک، مسیحیت.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.