به گزارش ادیان نیوز، کاریکاتورهای کارلوس لاتوف، کاریکاتوریست برزیلی، همواره قابل تامل است. تحلیل‌های او به تحولات منطقه خاورمیانه، دقیق و کارشناسانه است. فعالیت‌های داعش و حامیان این گروه تروریستی، از جدی‌ترین سوژه‌‌های آثار لاتوف است. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، کاریکاتورهای کارلوس لاتوف، کاریکاتوریست برزیلی، همواره قابل تامل است.
تحلیل‌های او به تحولات منطقه خاورمیانه، دقیق و کارشناسانه است.
فعالیت‌های داعش و حامیان این گروه تروریستی، از جدی‌ترین سوژه‌‌های آثار
لاتوف است.

کاریکاتور داعش

کاریکاتور داعش

کاریکاتور داعش

کاریکاتور داعش

کاریکاتور داعش

کاریکاتور داعش

کاریکاتور داعش

منبع : ابنا