زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه نویسنده: اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی چکیده: از موضوعات مطرح در انسان‌شناسی، سعادت انسان است. سعادت در اسلام، قرب به خداوند است. نزدیک شدن به خداوند در اسلام، موضوعی محوری است. این نزدیک شدن را می‌توان از ابعاد گوناگون، همچون حقیقت قرب به خدا، اسباب نیل به قرب، تأثیر آن در زندگی دنیوی و اخروی، و ویژگی‌های مقرَّب […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

نویسنده: اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی

چکیده:

از موضوعات مطرح در انسان‌شناسی، سعادت انسان است. سعادت در اسلام، قرب به خداوند است. نزدیک شدن به خداوند در اسلام، موضوعی محوری است. این نزدیک شدن را می‌توان از ابعاد گوناگون، همچون حقیقت قرب به خدا، اسباب نیل به قرب، تأثیر آن در زندگی دنیوی و اخروی، و ویژگی‌های مقرَّب بررسی کرد. یکی از پرسش‌های مطرح درباره این موضوع، جایگاه مقرّبان در دین است؛ اینکه در اسلام، مقرّبان خداوند به چه جایگاه، مقام یا مقاماتی دست می‌یابند. قرآن کریم و احادیث معصومان(ع) به جایگاه سالکان مقرّب اشاره کرده‌اند که شاکله این نوشتار همین موضوع است.


کلیدواژه‌: قرب، مقرّب، خلافت، ولایت، فنا، لقا.

چگونگی بیعت با امام علی(ع)