حمله به یک مسلمان به خاطر داشتن ریش

به گزارش ادیان نیوز، یک مسلمان انگلیسی به خاطر داشتن محاسن مورد حمله عده ای نوجوان قرار گرفت و مجروح شد.

 بر
پایه این گزارش، “قیصر حامد” پرستار مسلمان به همراه همسر خود در یکی از
خیابان های لندن در حال قدم زدن بود که عده ای نوجوان انگلیسی قیصر را به
خاطر ریش داشتن مورد تمسخر قرار دادند. به گفته قیصر آنها پس از اینکه برای
دقایقی او و همسرش را با کلمات رکیک خطاب قرار دادند، به او حمله ور شدند و
مورد ضرب و شتم قرار دادند.

 قیصر واقعه را اینگونه روایت می کند: «
من و همسرم فرح در حالیکه از خرید به منزل برمی گشتیم به تعدادی نوجوان
برخوردیم که بدون هیچ بهانه ای شروع به تمسخر ما کردند. همسرم مصر بود که
بدون توجه به آنها از آنجا فاصله بگیریم اما آنها به سمت ما حمله ور شدند و
با مرا که قصد دفاع از خود داشتم به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند به
طوری که تمام بدنم مجروح و خون آلود شد.»

وی با بیان اینکه از این
مساله بسیار ناراحت است گفت: «این غیر قابل پذیرش است که در این کشور که
همه مدعی آزادی و برابری هستند تعدادی نوجوان به راحتی به یک انسان بی دفاع
حمله ور شوند و هیچ کس هم در این قضیه دخالت نکند.»

 به گفته قیصر
نوجوانانی که به او حمله ور شدند حدودا ۱۵ ساله بودند و این مساله نشان می
دهد که باید در سیستم آموزش و پرورش این کشور تغییرات جدی انجام شود.
منبع : جام نیوز

شاید دوست داشته باشید