زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، این کشیش به همراه 480 عضو کلیسای او مسلمان شدند.روز سه‌شنبه 25 اوت مصادف با سوم شهریورماه، این کشیش همراه با اعضای کلیسایش برای برگزاری مراسم در کلیسا جمع شده‌ بودند، ولی به جای برگزاری مراسم همگی به اسلام مشرف شدند. این کشیش پس از گفت‌وگو با یک روحانی مسلمان اسلام […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، این کشیش به همراه 480 عضو کلیسای او مسلمان شدند.
روز
سه‌شنبه 25 اوت مصادف با سوم شهریورماه، این کشیش همراه با اعضای کلیسایش
برای برگزاری مراسم در کلیسا جمع شده‌ بودند، ولی به جای برگزاری مراسم
همگی به اسلام مشرف شدند.

این کشیش پس از گفت‌وگو با یک روحانی مسلمان اسلام آورد و به تبع او همه اعضای کلیسایش نیز به دین اسلام مشرف شدند.

این کلیسا اکنون به مسجد تبدیل شده است.
جمهوری
رواندا کشور کوچکی در مرکز قاره آفریقا است که پایتخت آن کیگالی است. کشور
رواندا بسیار سرسبز است و آب و هوای استوایی دارد و در منطقه دریاچه‌‌های
بزرگ آفریقا واقع شده است.
منبع : ایکنا