به گزارش ادیان نیوز، یک کاریکاتوریست عرب با انتشار طرح زیر، هدف از حملات اخیر پیشمرگه های بارزانی به شهر شیعه نشین “طوز خورماتو” را نشان داده است. در چند روز اخیر، نیروهای بارزانی با هجوم به این شهر ترکمن نشین، خاطرات تلخ داعش را برای ساکنان آن زنده کرده اند. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، یک کاریکاتوریست عرب با انتشار طرح زیر، هدف از حملات اخیر پیشمرگه های بارزانی به شهر شیعه نشین “طوز خورماتو” را نشان داده است.

در چند روز اخیر، نیروهای بارزانی با هجوم به این شهر ترکمن نشین، خاطرات تلخ داعش را برای ساکنان آن زنده کرده اند.

تعویض داعش با نیروهای بارزانی

منبع : ابنا