زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه ادیـان نیوز : منبع : تسنیم هشدار امام جمعه نجف اشرف نسبت به هرگونه فراخوان فرقه گرایانه و یا تجزیه طلبانه

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

ادیـان نیوز :

کاریکاتور/ رجزخوانی الجبیر علیه ایران

منبع : تسنیم

هشدار امام جمعه نجف اشرف نسبت به هرگونه فراخوان فرقه گرایانه و یا تجزیه طلبانه