مراسم جشن تولد و معرکه گردانی علی اکبر تهرانی

ادیان نیوز: شیخ اکبر تهرانی بر اساس یک خواب ملقب به «قیامتی» است.
این کلیپ بخشی از مراسم جشن تولد شیخ است که با حضور جمعی از بانوان و با معرکه گردانی زهرا تهرانی در آخر اسفند ۱۳۹۳ برگزار شده است. 
تعابیری چون یگانه پرچمدار صاحب الامر، نائب برحق صاحب الزمان، نفس و ضربان قلب مهدی فاطمه واقعا شنیدنی است.
واکنش شیخ و لبخندهای گاه و بیگاه او در تایید این صحبتها، پاسخی است به کسانیکه مدعی اند وی از انتساب این القاب و عناوین به خود بی خبر است.

منبع: روشنگری
شاید دوست داشته باشید