به گزارش ادیان نیوز، ایوب آل ربیع مجاهد عراقی معروف به ابو عزرائیل که رسانه های غربی او را رمبوی عراق خواندند تصویر جدیدی از سلفی خودش با فرزندانش را منتشر کرد. منبع: اویس

به گزارش ادیان نیوز، ایوب آل ربیع مجاهد عراقی معروف به ابو عزرائیل که رسانه های غربی او را رمبوی عراق خواندند تصویر جدیدی از سلفی خودش با فرزندانش را منتشر کرد.
منبع: اویس