اسلام هراسی در سراسر اروپا

به گزارش ادیان نیوز، روزنامه دیلی صباح ترکیه نوشت: گزارش اخیر بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آنکارا نشان می دهد حمله با دفتر مجله شارلی ابدو و حملات تروریستی پاریس در سال ۲۰۱۵ و تشدید بحران مهاجرت عامل گسترش اسلام هراسی و لفاظی های ضد مسلمانان در کشورهای اروپایی بوده است. اسلام هراسی یکی از انگیزه های تمایل جوانان اروپایی به افراط گرایی محسوب می شود.
در این گزارش، از جمله فعالیت های اسلام هراسانه به ترتیب زمانی در ۲۵ کشور اتحادیه اروپا، توهین و خشونت فیزیکی علیه مسلمانان در غرب اروپا است. اسلام هراسی در شمال و شرق اروپا با غرب اروپا فرق دارد. در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، اسلام هراسی همراه با بحران مهاجرت و پناهندگان افزایش یافته در حالی که در غرب، فعالیت های تروریستی افزایش یافته است. اسلام هراسی در جنوب اروپا  براساس تلاش مهاجران برای رسیدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و آخرین فعالیت های تروریستی، بحث افراط گرایی در کشورهایی مانند ایتالیا و یونان را داغ تر کرده است.
به دنبال حملات تروریستی اخیر، اسلام هراسی در اروپا به ویژه در فرانسه با رشد ۵۰۰ درصدی مواجه شده است.
فرانسه:
در این کشور به عنوان دارنده بیشترین جمعیت مسلمان در اروپا، حملات و لفاظی های ضد اسلامی بر اساس آمار تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
آلمان:
در آلمان به عنوان قوی ترین کشور از لحاظ اقتصادی در اتحادیه اروپا، ۲۰۱۵ سال فعالیت جنبش ضد اسلامی پگیدا بوده است. اکثر خشونت های ضد اسلامی با تحریک این جنبش صورت گرفته است.
انگلیس:
در سال ۲۰۱۵ با پیروزی «جرمی کوربین» به عنوان رهبر حزب کارگر لفاظی های ضد اسلامی با افزایش مواجه شد.
ایتالیا:
از ۵ میلیون شهروند خارجی در این کشور ۱.۶ میلیون نفر مسلمان هستند. این کشور نیز با توجه به ناامنی موجود در سراسر اروپا، از اسلام هراسی در امان نمانده است.
فنلاند:
به طور کلی مسلمانان در این کشور اروپایی، عراقی، سومالیایی، کرد، ترک، آلبانیایی و بوسنیایی هستند. طرح ساخت مسجدی در شهر هلسینکی با اعتراضاتی مواجه شده است.
در این کشور در سیستم های آموزشی و تجاری اسلام هراسی چندانی دیده نمی شود ولی در سیاست، احزابی مانند حزب فین با توجه به بحران مهاجرت، لفاظی های ضد اسلامی دارند. آنها علیه مسلمانان بیانیه هایی را صادر می کنند.
نروژ:
این کشور در شما اروپا پس از حملات تروریستی در غرب این قاره با اقدامات اسلام هراسانه و نژاد پرستانه ای مواجه شده است. تظاهرات هایی که با تحریک پگیدا در اسلو برگزار می شود، در گسترش احساسات ضد اسلامی در این کشور نقش موثری را ایفا می کند.
کرواسی:
در کرواسی، با دنبال کشته شدن شهروند کروات در مصر به دست عناصر داعش، اسلام هراسی با اهداف سیاسی گسترش یافته است.
در این گزارش آمده است: در پی انتخابات ماه نوامبر در این کشور برخی از احزاب راست گرا مواضع اسلام هراسانه ای را اتخاذ کرده اند و موج مهاجران از سوریه، افغانستان، و عراق را تهدیدی برای این کشور دانسته اند. این کشور شاهد اقدامات تبعیض آمیز مستقیم علیه مسلمانان و مهاجران است و اقدامات ضد اسلامی در این کشور افزایش یافته است.
لهستان:
این کشور نیز به رغم دارا بودن جمعیت مسلمانان بسیار کم، از اسلام هراسی مصون نیست. بر اساس تحقیقات دانشگاه ورشو، علت این امر حملات تروریستی غرب اروپا، جنایات داعش و بحران مهاجرت است. ۸۰ درصد لهستانی ها، هیچ مسلمانی را نمی شناسند و ۷۳ درصد نیز نگرش منفی در خصوص آنها دارند.

مجارستان:
در این کشور که نگرش مثبتی نسبت به اسلام وجود داشت نیز در سال های اخیر دیدگاه های منفی شکل گرفته است. شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال ۲۰۱۴ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ سیزده برابر شده است.
منبع: شبستان
شاید دوست داشته باشید