به گزارش ادیان نیوز، دانشکده نظامی سیتادل بعد از پذیرفته شدن دختری مسلمان در این دانشکده از ثبت نام وی جلوگیری کرد. دانشکده نظامی «سیتادل» روز سه شنبه اعلام کرد درخواست یک دانشجوی دختر مسلمان را برای پوشش حجاب رد کرده است و به وی اجازه نخواهد داد با حجاب وارد این دانشکده شود. این […]

به گزارش ادیان نیوز، دانشکده نظامی سیتادل بعد از پذیرفته شدن دختری مسلمان در این دانشکده از
ثبت نام وی جلوگیری کرد. دانشکده نظامی «سیتادل» روز سه شنبه اعلام کرد
درخواست یک دانشجوی دختر مسلمان را برای پوشش حجاب رد کرده است و به وی
اجازه نخواهد داد با حجاب وارد این دانشکده شود.
این دانشکده نظامی افزود به اهمیت اعتقادات دینی اذعان دارد، اما نمی‌تواند یونیفرم رسمی این دانشکده را که بخش اصلی فرهنگ آن است، نادیده بگیرد.
مدرسه نظامی چارلستون به یونیفرمهای ساده و مدل کوتاه مو معروف است و این شیوه لباس پوشیدن و آرایش مو را نشانۀ آمادگی دانشجویان برای گذشتن از خویشتن و ایثار خود در راه اهداف عالی تر میداند.
جان رزا رئیس دانشکده سیتادل در این باره گفت: یکدست بودن و همسانی پوشش و ظاهر و هماهنگی سبک زندگی و شرکت در برنامه‌های مشترک از اصول تخطی ناپذیر این دانشکده است و تصمیم این دانشکده در مورد نپذیرفتن این دانش آموز مسلمان به هیچ وجه به دلایل دینی نیست. بلکه به دلیل پایبندی به قواعد آموزشی این دانشگاه است. وی اظهار امیدواری کرد این دانشجو که نامش فاش نشده است با پذیرش قوانین این دانشکده در ترم پاییز دوباره برای ثبت نام اقدام کند.
ابراهیم هوپر، سخنگوی شورای روابط اسلامی آمریکا گفت این دانشجوی مسلمان تنها به شرط حفظ حجاب اسلامی در این دانشکده شرکت خواهد کرد. وی افزود این شورا اقدامات حقوقی را در این خصوص بررسی می‌کند و آن را ادامه مطالبات جنبش حقوق مدنی آمریکا تلقی میکند.
منبع: سایت گفتگوی ادیان