زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، به نقل ادعای روزنامه “العرب”؛ برخی ایرانی ها که در کشورهای خارجی به عنوان پناهنده اجتماعی به سر می برند، ترفند جدیدی برای ممانعت از استرداد آنها به وطنشان بکارگرفته اند. به ادعای روزنامه العرب؛ ایرانی هایی که در کشورهای اروپایی پناهندگی گرفته اند، از ترس بازگشتن به کشورشان، مسیحیت را […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، به نقل ادعای روزنامه “العرب”؛ برخی ایرانی ها که در کشورهای خارجی به عنوان پناهنده اجتماعی به سر می برند، ترفند جدیدی برای ممانعت از استرداد آنها به وطنشان بکارگرفته اند.
به ادعای روزنامه العرب؛ ایرانی هایی که در کشورهای اروپایی پناهندگی گرفته اند، از ترس بازگشتن به کشورشان، مسیحیت را انتخاب می کنند.
بنا به این گزارش؛ برخی ایرانی ها که در آلمان پناهند شده اند نیز برای ادامه پناهندگی به مسیحیت روی آورده اند.
منبع: جام نیوز