صهیونیست‌ها رئیس کمیتۀ حقوقی سازمان ملل شدند!

به گزارش مفام، “دانی دانون” نماینده صهیونیست‌ها در سازمان ملل این موضوع را دستاوردی بزرگ برای اسرائیل دانست.
این کمیته در سازمان ملل، به مسائل بسیار حساس در زمینه حقوق بین الملل از جمله پروتکل‌های الحاقی توافقنامه‌های ژنو و پرونده تروریسم بین الملل رسیدگی می‌کند.واگذاری این کمیته به صهیونیستها درحالی انجام شد که تلاش‌های بسیاری از سوی ایران و برخی کشورهای عربی برای جلوگیری از این اقدام سازمان ملل صورت گرفت، به صورتیکه بیش از هشتاد عضو سازمان ملل متحد در این رأی گیری از ریاست رژیم صهیونیستی حمایت نکردند.
نماینده کشورمان در این جلسه از تصمیم این کمیته برای انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته اظهار تأسف کرد و این انتخاب را موجب ضربه به اعتبار و جایگاه کمیته حقوقی سازمان ملل متحد دانست.نماینده کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی سمبل نقض مقررات حقوق بین‌المللی و قانون گریزی است و انتخاب آن به ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی مایه تأسف است.
وی با اشاره به موارد متعدد نقض اصول منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر مردم فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، به قطعنامه های مکرر سازمان ملل متحد در تقبیح و محکومیت اقدام‌ها این رژیم و نیز سرکشی و سرپیچی رژیم صهیونیستی از پذیرش درخواست های جامعه بین‌المللی اشاره کرد و در چنین شرایطی این انتخاب را به منزله تمسخر اصول منشور ملل متحد و آرمان هایی دانست که این سازمان برای نیل به آن‌ها بنیان گذاشته شده است.
منبع: العالم