به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از خبرگزاری مهر،‌ نشست میان‌ادیانی سه روزه رهبران دینی با حضور چهل تن از شخصیت‌های دینی و نمایندگانی از ادیان مختلف اسلام، مسیحیت، هندوئیسم به مدت سه روز در دانشگاه صباح مالزی برگزار شد. شخصیت‌ها و رهبران دینی در این نشست به اهمیت دستیابی به ادراک دینی متقابل تأکید کردند. […]

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از خبرگزاری مهر،‌ نشست میان‌ادیانی سه روزه رهبران دینی با حضور چهل تن از شخصیت‌های دینی و نمایندگانی از ادیان مختلف اسلام، مسیحیت، هندوئیسم به مدت سه روز در دانشگاه صباح مالزی برگزار شد.

شخصیت‌ها و رهبران دینی در این نشست به اهمیت دستیابی به ادراک دینی متقابل تأکید کردند. بسیاری رهبران درک و احترام متقابل را کلید حیاتی به منظور القای تحمل و مدارای دینی و حفظ وحدت در جامعه مالزی دانستند.

در این نشست نمایندگانی از شش دین مختلف همچون مسیحیت، اسلام، بودیسم و هندوئیسم حضور داشتند و به مدت سه روز از چهاردهم تا شانزدهم مهرماه 1396 به بحث و گفت‌وگوی ادیانی پرداختند.

هدف از این رویداد سه روزه، گرد هم آوردن نمایندگانی از ادیان مختلف و تشویق ارزش‌هایی مانند تحمل دیگران، وحدت و همدلی اعلام شده بود. 

اداره وحدت و ادغام ملی در دفتر نخست‌وزیری مالزی میزبان این همایش بود.