جذب ۱۰۰ دین پژوه جدید برای تحصیل در حوزه علوم اسلامی

جذب ۱۰۰ دین پژوه جدید برای تحصیل در حوزه علوم اسلامیبه گزارش ادیان نیوز، مهر نوشت: مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی با بیان اینکه به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ دین پژوه در حوزه علوم اسلامی خراسان جنوبی تحصیل می کنند، بیان کرد: در حال حاضر برای ترم بهمن ماهحوزه علوم اسلامی دین پژوه جدید جذب می کند.
اسدالهی با اشاره به اینکه ثبت نام برای حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی تا نیمه آذرماه ادامه دارد: ادامه داد: برای ترم بهمن ماه ۱۰۰ دین پژوه جدید جذب حوزه می شوند.
وی افزود: عمق بخشی به بنیه فکری اعتقادی معرفت جویان به منظور اثرگذاری آنان در حیات معرفتی دانشگاهیان، تقویت ارزش های معنویو تزکیه اخلاقی معرفت جویان، ارتقای تعهد انقلابی و بصیرت افزایی معرفت جویان به منظور اثرگذاری در عرصه های جهاد علمی فرهنگی از جمله اهداف حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان است.
مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی گفت: ارائه نظام معارف دین و نفی نظامات سکولار و منحرف، نخبه پروری و سازماندهی شبکه معرفت جویان مؤثر و کارآمد به منظور گفتمان سازی و جریان سازی علمی فرهنگی و زمینه سازی برای تحقق عملی وحدت حوزه و دانشگاه براساس سند دانشگاه اسلامی و اساسنامه از دیگر اهداف این نهاد است . 
اسدالهی یادآور شد: در ترم جدید ۶ استاد با حوزه علوم اسلامی همکاری می کنند ولی در مجموع استاد فعال و همکار با حوزه در موضوعات مختلف ۲۴ نفر هستند. 
شاید دوست داشته باشید