فوری/ شیخ زکزاکی به نیجریه رسید

ادیان نیوز/ هواپیمای حامل شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه دقایقی قبل در فرودگاه ابوجا پایتخت نیجریه به زمین نشست.

0

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه هواپیمای حامل شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه دقایقی قبل در فرودگاه ابوجا پایتخت نیجریه به زمین نشست.

شیخ زکزاکی با پرواز شماره ET۹۱۱ خطوط هوایی اتیوپین ایرلاین به نیجریه بازگشته است.

خبرنگاران و رسانه های نیجریه در فرودگاه ابوجا حضور پیدا کرده اند.

تکمیلی(۱۶:۴۰)

پس از ورود شیخ زکزاکی به فرودگاه ابوجا، نیروهای امنیتی ایشان را از درب دیگر فرودگاه با خود بردند و رسانه ها نتوانستند با رهبر شیعیان نیجریه مصاحبه کنند.

شاید دوست داشته باشید